19 reacties geplaatst voor Johan Jacob Frinsel

 1. Geachte familie,
  Wij willen jullie van harte condoleren met het verlies van jullie (schoon)vader, opa en overgrootvader. Het zal een ingrijpend gemis zijn.
  Wij kennen jullie vader niet, maar wel zijn verhalen. In ons gezin zijn de vertel cd’s van Kokki, Kassi en de anderen heel veel beluisterd. Zelfs zo dat in onze onderlinge gesprekken vaak anekdotes aangehaald worden, die gezegd zijn door een van de personages op de cd.
  In die zin heeft jullie vader veel voor ons betekend en dit wilden we toch graag met jullie delen.
  Sterkte bij het dragen van het verlies.
  Met vriendelijke groet,
  Familie Koekoek (stuifzand)

 2. Gecondoleerd met het verlies van jullie vader. We hebben met veel genoegen de vertel CD’s van jullie vader vroeger beluisterd. De kinderen wisten nu nog op te sommen, wat er allemaal verteld werd. Heel spannend kon hij vertellen, maar er zat ook een boodschap in de verhalen.

 3. Een bijzondere man uw vader en opa. Hart vol van de Heere Jezus en het evangelie bekend te maken.
  Mijn eerste ontmoeting was in 1991 toen ik op gesprek moest komen op kantoor om over een positie in de Shelter te praten.
  Dankbaarheid overheerst dit heengaan.
  Sterkte.
  Gerla van Zandwijk

 4. van harte gecondoleerd met het verlies van uw vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader. Johan was een man recht uit het hart, welgemeend en zeer liefde vol en gunnend. Ik heb altijd respect voor hem gehad. Sterkte met het verwerken deze grote lege plaats.

 5. Gecondoleerd met het verlies van jullie vader, schoonvader en opa. We hebben veel gepraat over het geloof toen ik nog werkte in de Engelenburgh en later ook nog als ik hem bezocht. Het nieuws van zijn overlijden kwam net bij mij hard aan. Op mijn verjaardag gestorven. Ik hoop dat hij nu samen is met Aaf, jullie moeder en oma. Ik wens jullie heel veel kracht toe met dit grote verlies.

 6. Beste familie Frinsel,

  Bij deze wil ik, ook namens mijn vrouw Jannie, jullie condoleren met het heengaan van jullie (schoon)vader en opa naar Ziijn Hemelse Vader.

  Als oud- medewerker van stichting Tot Heil des Volks heb ik hem van nabij mogen meemaken ( en natuurlijk ook Hans en Carla), eerst in jeugdhotel Eben Haezer, later mogen werken in The Shelter en bij AHA.

  Later in Woerden jullie ouders weer tegengekomen.

  Warme herinneringen aan een mooi mens met een warm hart voor God.

  Gods nabijheid toegebeden.

  Hartelijke groet, Pieter en Jannie Visser Woerden

 7. Geachte fam .
  Gecondoleerd met het overlijden van u Vader, schoonvader ,opa en overgrootvader.
  Als verzorgende van Dhr Frinzel heb ik veel mogen leren door de verhalen die verteld werden door Dhr .
  Wens u alle veel sterkte en kracht.
  Ada Heimel
  Locatie Dragonder

 8. Geachte fam. Frinsel
  Ik wil jullie van harte mijn deelneming betuigen met het verlies van jullie vader. Hij overschreed de leeftijd van de zeer sterken ruim. Dat neemt het verdriet om de lege plaats die hij achterlaat niet weg. Zeker is dat jullie vader een lang en vooral ook vruchtbaar leven had. Blijvend zijn ook na zijn sterven zijn boeken en vertel cd’s waarin altijd weer zo duidelijk de kern van het Evangelie naar voren komt. Christus Die plaatsvervangend de schuld heeft betaald en door Wie zelfs de grootste zondaar tot God mag naderen. As je dat leert, heeft dat altijd iets dat je niet kan verklaren. Je kunt alleen maar betuigen: de Heere nam bij de hand. Deze zaken en vooral deze Zaligmaker verbond mij aan jullie vader. Ik leerde hem persoonlijk kennen op het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de EO waar ik een heel kort woord mocht spreken. Er was bij de ontmoeting meteen een band. In de loop van de jaren zocht ik hem in ieder geval zo’n twee keer per jaar op. Toen ik in Waarder stond was en jullie ouders in Woerden woonden, was het wel frequenter. In Veenendaal viel jullie geliefde moeder en zijn geliefde vrouw Aaf weg. Nu is hij haar nagereisd. De laatste ontmoeting met hem was nog voor de corona tijd. Een echte gedachtewisseling werd toen al moeilijker. Spontaan begon hij toen te zingen: Ik zie een poort wijden openstaan. Mij viel toen op dat hij niet zong ‘ook voor mij’ maar ‘zelfs voor mij’. Dat is eigenlijk nog persoonlijker en krachtiger en laat doorklinken hoe zeer een christen ervaart het onverdiend is dat hij genade ontvangt. Ik herinner mij jullie vader als een echte christen: integer, bescheiden, vriendelijk maar ook overtuigd.
  Wat zal het zijn als eenmaal al de heiligen elkaar in heerlijkheid zien verlost van alle gebreken die zij hier op aarde nog hadden. Voor jullie en jullie kinderen is toch het voorbeeld van jullie vader een geweldige aansporing om door die poort die open staat, te gaan en als pelgrim verder te gaan op de reis waar alle heiligen elkaar ontmoeten. Jullie moeder zei wel eens: ‘Christenen nemen nooit definitief afscheid van elkaar’ en zo is het. De Heere zij jullie in alles nabij.

  ds. P. de Vries

 9. Beste familie Frinsel,

  Onze deelneming met het verlies van uw (schoon)vader en opa.

  Wij denken met enige weemoed terug aan de tijd dat onze kinderen een jaar of 10/12 waren en we in de auto naar de luisterboeken van Sallie, Kokkie, Kassie en de kerstverhalen luisterden. Het kwam geregeld voor dat we al hoog en breed thuis waren, maar nog in de auto bleven zitten om het verhaal uit te luisteren. Wat kon de heer Frinsel dat toch machtig mooi vertellen. Er moest nog wel eens een traantje weggepinkt worden.

  Veel sterkte en de nabijheid van de Heere toegewenst morgen, op de dag van de begrafenis, maar ook daarna als het leven weer zijn loop neemt en die lege plaats er is.

  Hartelijke groet,
  Johan & Marijke Borst
  Lydia – Henk-Jan

 10. Voor mij was broeder Frinsel echt een man Gods.
  Ik heb enige tijd bij Johan van de Sluis op het bureau EHAH gewerkt
  als vrijwilliger.
  Ik was altijd onder de indruk van de hartelijke liefde die broeder Frinsel
  juist had voor mensen met een homoseksuele achtergrond.
  Echt hartelijk. En dat voor iemand die deze dingen niet uit eigen ervaring kende.
  Des te opmerkelijker vond ik zijn sympathie en zelfs fijngevoeligheid.

  Dinsdags ‘s avonds was er in die tijd vaak ook een avond in de Willemsstraat
  voor de ouderen van de Jordaan.
  Daarvoor was het dan gebruikelijk dat broeder Frinsel at bij Krijn en Trijn.
  Ik was daar dan ook vaak bij uitgenodigd.
  Buitengewoon gezellig.
  Voor mij was Frinsel toch ook altijd de ‘directeur van het Heil’.
  En tegelijk was het zo ontspannen.
  Ik herinner me zelfs dat we eens zo moesten lachten om iets,
  ik weet niet meer was, maar dat we niet meer konden stoppen
  met lachen.
  Maar nogmaals, ik zag in broeder Frinsel altijd iets
  van Gods vriendelijke zachtmoedigheid. Een schat in een aarden vat.
  Daar zal ik altijd dankbaar voor blijven.

  Rob Verhaegh pr.

 11. Wat een verdrietig bericht!
  Een man met een groot vertrouwen in de Here Jezus!
  Wat heb ik genoten van de preken in het zoeklicht! Met veel humor en kracht kon hij de Here Jezus zo prachtig weergeven.
  En ik zal nooit vergeten hoe hij vertelde dat wij mensen verreweg van goed zijn, en Zijn genade zo nodig hebben.
  Ook zijn boekje “Met dank aan de juf” mag ik nog graag doorgeven….
  Hierbij wil ik de familie kracht en zegen toebidden, dat het voor jullie een troost mag zijn dat hij veilig in de armen van de Here Jezus is.
  Vriendelijke groet, Leonie

 12. In de hemel is het schoon…

  De vertellingen op de radio
  De boeken gebaseerd op de Bijbel
  De preek in Woerden

  De familie wens ik toe, licht en uitzicht.

  Mijn oprechte deelneming.

 13. Waarde nabestaanden van Johan Frinsel,

  Ik ben een leeftijdgenoot van jullie vader Johan Frinsel en heb hem in zijn Heil des Volks-tijd leren kennen. Via onze gezamenlijke vriend (en vrijwilliger Roel Moes) kwam ik in contact met het werk. Omdat ik huisarts was, wist jullie vader me soms te betrekken bij het opvangcentrum in de Willemsstraat. Mijn herinneringen vervagen een beetje, maar ik weet nog hoe hij zijn voorganger Stroethof in het zonnetje zette tijdens een jubileumbijeenkomst van ‘Het Heil’.
  Enkele jaren geleden, toen ik nog zelfstandig reisde, heb ik hem nog eens opgezocht in Veenendaal. Beiden ook bijna gelijktijdig weduwnaar geworden, na een lang gelukkig huwelijk, begrepen we elkaar. Hij was ook niet zo te spreken over de nieuwe lijn bij de organisatie waaraan hij zijn leven had gewijd. Toen ik thuis kwam zei mijn dochter, die voor mij zorgt: ‘Maar pa, hij is nog steeds ‘Zo’n jongen uit de Jordaan’. Een Jordanees trekt zijn strot open, zowel om te zingen als om te zeggen wat hij er van denkt. Hij kan als geen ander begrijpen dat het niet nodig is om mensen te betuttelen of te vernederen als ze arm zijn of hulp nodig hebben’.
  Ik heb wel de indruk overgehouden dat de laatste periode hem zwaar viel, het was echt: ‘Helpers weg, laatste ronde’. Maar ook in de laatste ronde is zijn grote Coach hem nabij geweest om hem te bemoedigen als hij soms teneergeslagen in de touwen hing. Dan vroeg hij zich af: ‘Hoe lang moet ik nog wachten tot ik bij Jezus mag komen?’ Dit laatste is nu geschied en die wetenschap moge jullie tot troost zijn.
  Tot ons weerzien bij Jezus.

  Tjerk Roelof Tjerkstra

 14. Familie Frinsel,
  Ik wil graag mijn medeleven betuigen met het heengaan van jullie vader en grootvader
  Met grote dankbaarheid gedenk ik mijn broeder in Christus Vele malen heb ik hem bezocht in de Engelenburg op maandagochtend Helaas door de corona kwam daar en eind aan Mijn laatste bezoek was 1 week voor zijn heengaan we hebben toen samen nog gezongen van de poort die wijd openstaat Het waren heerlijke uren samen spreken over Gods Woord Ik heb veel van hem mogen leren Hij wilde altijd weten waar ik gesproken had op Zondag en waarover het ging
  Het raakte hem altijd als ik zei in de Zuiderkapel in Rotterdam Daar sprak hij de laatste boodschap en dan kwam alles weer naar boven wat dat voor hem dat afscheid nemen en niet meer kunnen uitgaan om Gods Woord te verkondigen. Nu heeft de Heere hem vanuit de wachtkamer zoals hij dat noemde thuisgehaald in Gods Heerlijkheid We hebben samen veel gezongen Nu is het verlangen van mijn goede vriend en broeder omgezet vanuit het geloof in een heerlijke realiteit en hoopte hij ook in de hemel veel te zingen Het zal jullie als familie dankbaar stemmen dat hij verkregen heeft waar hij zo intens naar verlangede en waar hij zo graag over zong Ik wens jullie Gods genade toe als jullie zijn reiskleed aan de aarde toevertrouwen In Hem verbonden Br B van den Bosch Veenendaal

 15. Een belangrijke vriend is heengegaan.
  Naar het Vaderhuis.

  Ik bewaar kostbare herinneringen aan mooie en diepgaande gesprekken.
  Onze paden hebben elkaar vaak gekruist.
  We verschilden sterk van karakter, niet in overtuiging.
  Ik nuancerend, wegend, soms in (te) grijze tinten.
  Johan kraakhelder onontkoombaar en krachtig.
  In veel opzichten voor mij een groot en onvergetelijk voorbeeld.

  Volmaakt is in deze wereld nog niemand maar
  voor Johan geldt zeer zeker:
  “al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
  dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”.

  Vanuit die liefde tot zijn en mijn Heiland deed hij zeer veel.

  Daarom denk: tot ziens bij de Heer.
  Wat zal dat weerzien geweldig zijn!
  Dat uitzicht wens ik ook kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van harte toe.

  Hans Le Poole
  Oud bestuurder van tot Heil des Volks en voorzitter Raad van Toezicht (2000-2011)

 16. Lieve familie,

  Mij heeft het bericht bereikt over het overlijden van jullie vader, schoonvader en opa. Ik wil jullie condoleren met dit ontzettend grote verlies, wat een grote leegte laat hij achter.
  Ik zal mij jullie vader herinneren, als een wijze man, met een rotsvast geloof, en een hart vol liefde voor zijn lieve vrouw, jullie moeder.
  Zijn ogen bleven altijd stralen als hij over haar sprak.
  Vele fijne en diepgaande gesprekken heb ik met hem mogen voeren.
  Toen ik nog op Dragonder werkte, vroeg je vader meermaals wanneer de Heer hem kwam halen, het was goed geweest.
  Hij is nu door de hemelpoort, bij zijn schepper. Ik hoop dat hij een fantastische plek in de hemel krijgt.
  Ik heb na mijn vertrek, nog vaak aan jullie vader gedacht, en zal dat ook nu, zeker blijven doen.
  Ik wens jullie, veel sterkte en kracht voor nu en de toekomst.

  Veel liefs Bianca

 17. Beste familie Frinsel. Onze oprechte deelneming met het overlijden van broeder Johan Frinsel. Veel sterkte en Gods Zegen gewenst bij de verwerking. Ongeveer 30 jaar geleden leerde ik Johan persoonlijk kennen, nadat hij mij had gevraagd om een stuk te schrijven voor maandblad De Oogst. In de jaren die volgden bezocht ik hem 2x per jaar in zijn werkruimte in het centrum van Amsterdam. We waardeerden hem als een oprecht christen met een sobere en aansprekende leefstijl, die pal stond voor zijn geloofsopvatting. Altijd stond er achter hem die schildersezel met een van zijn schilderijen erop. Hij was een begaafd en charismatisch schrijver in De Oogst met scherpe maatschappelijke analyses, vaak over de tekenen van de tijd waarin we leven. Hij was bij leven een getuige van zijn geloof en heeft velen bemoedigd en geïnspireerd.

Teken dit condoleanceregister

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *